Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2014

Hotellgästnätterna minskade även i maj

Totala antalet övernattningar på hotellen var i maj 19 143, vilket innebär en minskning med närmare 13 procent jämfört med maj 2013. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt tio procent och de svenska med nästan 13 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i maj, den minskningen var nästan 27 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för maj 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt.  Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 47 procent. I april var den siffran 26 procent. 

Av de övernattande var 51 procent från Finland och 43 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I april stannade både de finländska  och de svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,7 nätter.

Av övernattningarna i maj skedde knappt 83 procent på grund av fritid och knappt 17 procent på grund av yrke. I april var sifforna 81 respektive 19 procent.

Hittills under året har hotellen haft nästan 46 200 övernattningar. Jämfört med samma period 2013 innebär det en minskning med knappt 4 600 övernattningar eller nio procent. De finländska övernattningarna har minskat med närmare 14 procent och de svenska med knappt tre procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt 21 procent. Jämförelse mellan 2012 och 2013 visar att de finländska övernattningarna under januari-maj ökade med knappt 17 procent och de svenska med knappt två procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt 50 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 17 juni 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden