Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2015

Fler övernattande på hotellen i maj

Totala antalet övernattningar på hotellen var i maj 22 768, vilket innebär en ökning om knappt 19 procent jämfört med maj 2014. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med elva procent och de svenska med drygt 21 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i maj, den ökningen var nästan 69 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för maj 2015 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 49 procent. I april var den siffran 26 procent. 

Av de övernattande var närmare 48 procent från Finland och nästan 44 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i medeltal 1,5 nätter och de svenska 1,6 nätter. Även gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,6 nätter. I april stannade de finländska gästerna 1,5, de svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,4 nätter.

Av övernattningarna i maj skedde knappt 80 procent på grund av fritid och drygt 20 procent på grund av yrke. I april var de siffrorna 78 respektive 22 procent.

Under årets fem första månader har hotellen haft närmare 52 700 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med knappt 6 500 övernattningar eller 14 procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt nio procent och de svenska med närmare 13 procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 71 procent. Jämförelse mellan 2013 och 2014 visar att de finländska övernattningarna under januari-maj minskade med närmare 14 procent och  de svenska med knappt tre procent. De övernattande från övriga länder minskade med drygt 21 procent under nämnda period.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 23 juni 2015

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)