Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2016

Liten ökning av hotellgästnätter i maj

Antalet övernattningar på hotellen var i maj cirka 22 900, vilket innebär en ökning på cirka 0,5 procent jämfört med maj 2015. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med knappt nio procent och de svenska minskade med drygt tio procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i maj, den ökningen var drygt 11 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för maj 2016 baseras på uppgifter för 15 hotell. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 49 procent. I april var den siffran 29 procent. 

Av de övernattande var drygt 51 procent från Finland och drygt 39 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,2 nätter. I april stannade de finländska gästerna 1,5 nätter, de svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 3,2 nätter.

Av övernattningarna i maj skedde drygt 78 procent på grund av fritid och knappt 22 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 73 respektive 26 procent.

 
Under årets fem första månader har hotellen haft drygt 50 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2015 innebär det en minskning om drygt tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med närmare fyra procent och de svenska har minskat med knappt elva procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt två procent.

 Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Publicerad: 22 juni 2016

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:

Johan Flink (johan.flink[at]asub.ax)