Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2017

Färre övernattade på hotellen i maj

I maj var totala antalet övernattningar på hotellen 22 335, vilket innebär en minskning om drygt två procent jämfört med maj 2016. Övernattningarna ökade från Finland och Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt en procent. Övernattningarna från Sverige ökade med knappt två procent jämfört med samma period i fjol. Övriga länders gästnätter minskade med nästan 39 procent i maj. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för maj 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 49 procent. I april var den siffran 26 procent.

Av de övernattande var drygt 53 procent från Finland och nästan 41 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Även gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,6 nätter. I april stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter och svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,3 nätter.

Av övernattningarna i maj skedde drygt 86 procent på grund av fritid och nästan 14 procent på grund av yrke. I april var de siffrorna 82 respektive 18 procent.

Under årets fem första månader har hotellen haft närmare 52 300 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om knappt två procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt sju procent medan de svenska övernattningarna har minskat marginellt. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med närmare 17 procent. I jämförelsen mellan 2015 och 2016 visar de finländska övernattningarna en ökning om fyra procent medan de svenska övernattningarna minskade med drygt tio procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med sju procent under januari-maj.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax