Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2018

Hotellgästnätterna ökade i maj

I maj var totala antalet övernattningar på hotellen 22 723, vilket innebär en ökning om nästan två procent jämfört med maj 2017. Övernattningarna ökade från Finland men minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare sju procent medan de svenska minskade med knappt fem procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i maj, den ökningen var drygt två procent

Siffrorna för maj 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 45 procent. I april var den siffran 29 procent.

Av de övernattande var knappt 56 procent från Finland och drygt 38 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Även gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,6 nätter. I april stannade de finländska gästerna 1,7 nätter och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,9 nätter.

Av övernattningarna i maj skedde nästa 88 procent på grund av fritid och drygt tolv procent på grund av yrke. I april var de siffrorna 82 respektive 17 procent.

Under årets fem första månader har hotellen haft 53 639 övernattningar. Jämfört med samma period 2017 innebär det en ökning om knappt tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt 14 procent och de svenska har minskat med närmare sju procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med 21 procent. Jämförelse mellan 2016 och 2017 visar att de finländska övernattningarna ökade med drygt sju procent medan de svenska minskade marginellt under samma period. De övernattande från övriga länder minskade med närmare 17 procent under januari-maj.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden