Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2019

Hotellgästnätterna sjönk i maj

Totala antalet övernattningar på hotellen i maj var 21 990, vilket innebär en minskning om drygt tre procent jämfört med maj 2018. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare nio procent och de svenska med drygt fem procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i maj, den ökningen var nästan 60 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för maj 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 45 procent i maj, i april 2019 var beläggningen 23 procent.

Av de övernattande var nästan 53 procent från Finland och drygt 37 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannande i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. Även i april stannade de finska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, gäster från övriga länder 1,7 nätter.

Av övernattningarna i maj skedde drygt 84 procent på grund av fritid och nästan 16 procent på grund av yrke. I april var siffrorna desamma, 84 respektive 16 procent.

Under årets fem första månader har hotellen haft drygt 52 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2018 innebär det en minskning om närmare tre procent. De finländska övernattningarna minskade med åtta procent medan de svenska minskade marginellt. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 31 procent. Jämförelse mellan 2017 och 2018 visar att de finländska övernattningarna ökade med nästan 14 procent medan de svenska minskade med närmare sju procent. De övernattande från övriga länder minskade med 21 procent under januari–maj.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax