Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2020

Beläggningen under fyra procent

Antalet övernattningar på de åländska hotellen i maj 2020 uppgick till drygt 2 000, vilket kan jämföras med 22 000 i maj 2019. Den kraftiga nedgången kan förklaras med de reserestriktioner som råder på grund av covid-19-pandemin. Gäster från Finland stod för nästan 90 procent av övernattningarna och ålänningar för närmare 8 procent. Personer från Sverige gjorde 75 övernattningar, eller knappt 4 procent av alla. Det anlände gäster från 6 olika länder (inkl. Åland) till hotellen och totalt var de 648 personer.

Beläggningsgraden för den öppna rumskapaciteten var 3,8 procent och för den totala rumskapaciteten 2,6 procent. I maj 2019 uppgick beläggningen till 44,6 procent. Nedanstående diagram visar utvecklingen av den totala rumsbeläggningen på hotellen under 2019 och januari till maj 2020.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax