Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2021

En femtedel av hotellrummen nyttjades i maj

Övernattningarna på de åländska hotellen uppgick till knappt 9 300 i maj 2021, vilket är mer än fyra gånger fler än i maj 2020, men mindre än hälften så många som i samma månad 2019. Det var framför allt finländare som anlände till hotellen då de utgjorde 87 procent av gästerna, medan 6 procent var ålänningar och 4 procent svenskar. Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten var 20 procent, en nivå ungefär mittemellan beläggningsgraden för maj 2019 och maj 2020.

Totalbeläggning på åländska hotell 2019, 2020 och 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Långsammare återhämtning för Mariehamnshotellen

Hotellen i Mariehamn stod för nästan två tredjedelar av övernattningarna och hotellen i landskommunerna för en tredjedel. Antalet övernattningar på hotellen utanför staden var dock betydligt närmare normalnivån från före covid-19-pandemin än övernattningarna i stadshotellen. I landskommunernas hotell var nedgången 26 procent, från 4 300 i maj 2019 till 3 200 i maj 2021, medan övernattningarna i Mariehamn visade en minskning med 66 procent från 17 700 till 6 100 under samma period. Jämfört med maj 2020 har övernattningarna på hotellen gjort ett stort uppsving i bägge regioner.

Hotellövernattningar efter region maj 2019, 2020 och 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Finländare gjorde 92 procent av övernattningarna

Gäster från Finland stod för 92 procent av hotellövernattningarna, eller 8 500 stycken. Svenskar och ålänningar övernattade lika många nätter, ca 300 vardera, och gäster från övriga länder gjorde knappt 170 övernattningar. Jämfört med maj 2019 hade de finländska övernattningarna gått ner med 26 procent, medan både svenskarnas och övriga länders gästers övernattningar hade minskat med över 90 procent. I maj var 23 olika hemländer representerade bland hotellgästerna, mer än dubbelt flera länder än i april. Bland annat stod turkiska gäster för över 40 övernattningar och gäster från Frankrike för närmare 20. Totalt sett var en tredjedel av övernattningarna arbetsrelaterade, vilket också gällde för de finländska övernattningarna, medan andelen var större för de svenska, av vilka nästan hälften skedde på grund av arbete.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland maj 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Nästan lika många hotellövernattningar januari–maj 2021 som samma period 2020

Jämfört med perioden januari–maj 2020 har hotellövernattningarna under årets fem första månader 2021 minskat med en procent, men jämför man med samma period 2019 är nedgången 67 procent. Efter det stora raset från 2019 till 2020 på grund av covid-19-pandemin har de finländska övernattningarna ökat med 50 procent jämfört med januari—maj 2020, medan de svenska övernattningarna fortsatte att minska. De åländska gästernas övernattningar mer än tredubblades från januari–maj 2020 till januari–maj 2021, samtidigt som övernattningarna av gäster från övriga länder decimerades i lika hög grad under samma tid.

Hotellövernattningar januari–maj 2018–2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax