Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2022

Drygt hälften av hotellrummen nyttjades 

De åländska hotellen hade 24 500 övernattningar i maj 2022, vilket är en ökning med nästan 12 procent jämfört med maj 2019 och den näst högsta noteringen för maj på 2000-talet. Maj var den första månaden under 2022 som både hotellen i Mariehamn och i landskommunerna hade flera övernattningar än motsvarande månad 2019. Det var främst gäster från Finland som stod för ökningen och det var arbetsresorna som blev flera, medan fritidsresorna var ungefär lika många som i maj 2019.

Hotellövernattningar efter region maj 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Över tre fjärdedelar av övernattningarna i maj tog plats på hotellen i Mariehamn och en knapp fjärdedel i landskommunerna. Till antalet var övernattningarna 19 000 i staden och 5 500 i landskommunerna. Beläggningsgraden av den totala kapaciteten var 64 procent i Mariehamn och 28 procent i landskommunerna. Ser man till hela Åland var drygt hälften av hotellrummen belagda, eller 54 procent av den totala rumskapaciteten.

Två tredjedelar av hotellgästerna kom från Finland

Hotellen hade 13 200 gäster i maj och 66 procent av dem kom från Finland, 29 procent från Sverige, 1 procent från Åland och 4 procent från 33 olika övriga länder. Gästerna stannade i medeltal 1,9 nätter per person. De finländska gästerna stannade något längre än de svenska och stod därmed för en något större andel av de totala övernattningarna än av gästerna (68 procent). Jämfört med maj 2019 ökade de finländska övernattningarna med 45 procent, medan de svenska minskade med 21 procent och antalet övernattningar av gäster från övriga länder halverades. Förutom övernattningarna av finländare och svenskar var det gäster från Norge som hade flest övernattningar, 265 stycken, följt av Danmark, Åland, Tyskland och Estland vilka stod för över 100 övernattningar vardera. 

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland maj 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Rekordmånga arbetsrelaterade övernattningar

Även om över tre fjärdedelar av hotellövernattningarna var fritidsrelaterade var det arbetsresor som stod för ökningen av övernattningarna jämfört med maj 2019. De arbetsrelaterade övernattningarna uppgick till 6 500 och det var första gången under 2000-talet som arbetsresorna i maj översteg 5 000 stycken. Antalet övernattningar i fritidssyfte var 18 000, vilket är ungefär 400 färre än i maj 2019 men nästan 700 fler än medeltalet för maj 2000–2019. De arbetsrelaterade övernattningarna tog främst plats på hotellen i Mariehamn, där de stod för 32 procent av övernattningarna. Motsvarande andel i landskommunerna var sex procent.

Hotellövernattningar efter resans syfte maj 2018–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Resultatet för året hittills fortfarande under 2019-nivån

Antalet övernattningar hittills under 2022 når fortfarande inte upp till nivån för samma månader 2019, men minskningen uppgår nu endast till 5,5 procent, eller 2 900 övernattningar. Det är de svenska gästernas övernattningar som är betydligt färre än 2019, en nedgång med 34 procent, medan de finländska övernattningarna har ökat med 13 procent och övernattningarna av gäster från övriga länder med 21 procent. Totalt under perioden januari till maj 2022 har hotellen haft 49 200 övernattningar.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–maj 2018–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax