Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2023

Fler övernattningar än maj 2019 men färre än i fjol 

De åländska hotellen hade 22 900 övernattningar i maj 2023, vilket var något fler än samma månad 2019, men drygt 1 600 färre än 2022. Den stora anstormningen av finländska gäster från i fjol hade mattats av något, medan övernattningarna av gäster från Sverige var fler än i maj 2022, men fortfarande inte nådde samma nivå som i maj 2019, före pandemin. De fritidsrelaterade övernattningarna ökade i relation till såväl 2019 som 2022 och arbete var syftet för endast 14 procent av övernattningarna. Både hotellen i Mariehamn och i landskommunerna hade något färre övernattningar än i maj 2022.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland, hotellens region och resornas syfte maj 2019, 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nästan två tredjedelar av hotellgästerna kom från Finland

Av de närmare 13 000 hotellgästerna kom 64 procent från Finland, 29 procent från Sverige, 2 procent från Åland och 5 procent från 36 olika övriga länder, främst från Danmark, Norge och Tyskland som alla representerades av runt 100 personer. Gästerna stannade i medeltal 1,8 nätter per person.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland maj 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Hotellövernattningarna ökade med fyra procent jämfört med maj 2019 och minskade med sju procent från maj 2022. Antalet övernattningar av finländska gäster gick ner betydligt i relation till maj 2022, men var fortfarande på en hög nivå för maj under 2000-talet. De svenska övernattningarna ökade något från maj 2022 och var nästan 7 000, men kom fortsättningsvis inte i närheten av resultaten före pandemin, då de vanligen uppgick till runt 9 000 i maj.

Knappt hälften av hotellrummen nyttjades

Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten uppgick i maj till 48 procent, vilket kan jämföras med 54 procent i maj 2022 och 45 procent i maj 2019. Hotellen i Mariehamn hade en betydligt högre beläggningsgrad än de i landskommunerna. I Mariehamn var 59 procent av hotellrummen belagda medan endast 23 procent av rummen i landskommunernas hotell nyttjades. Ser man endast till de tillgängliga rummen var beläggningsgraden 52 procent, eller 64 procent i Mariehamn och 26 procent i landskommunerna.

Totalbeläggning på hotellen efter månad 2019–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Fem procents ökning jämfört med januari–maj 2019

Antalet hotellövernattningar för året hittills, januari till maj, var på en hög nivå jämfört med samma period under åren före pandemin. Under årets första fem månader hade hotellen nästan 55 000 övernattningar medan medeltalet under samma månader på 2010-talet uppgick till knappt 50 000 per år. Det var de finländska gästernas övernattningar som stod för ökningen från tiden före pandemin. Också jämfört med perioden januari–maj 2022 var övernattningarna fler 2023 och det var helt och hållet de svenska gästernas övernattningar som bidrog till den uppgången.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–maj 2018–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax