Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2024

Över 20 000 övernattningar på hotellen i Mariehamn

Efter att de åländska hotellen i april 2024 hade färre övernattningar än normalt för april under de senaste tio åren (med undantag för pandemi-åren) var antalet hotellövernattningar i maj 2024 större än någon gång tidigare i maj på 2000-talet. Övernattningarna uppgick till 25 000, vilket kan jämföras med ett medeltal på 20 000 övernattningar för maj 2000-2024. Det var på hotellen i Mariehamn som övernattningarna ökade, en uppgång med 18 procent från maj 2023. Totalt sett ökade övernattningarna med 10 procent jämfört med maj 2023 och med nästan 15 procent från maj 2019.

Hotellövernattningar efter region maj 2019, 2022, 2023 och 2024
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Drygt 800 gäster från andra länder än Finland och Sverige

Det anlände 12 500 gäster till hotellen på Åland i maj 2024, varav 58 procent kom från Finland och 36 procent från Sverige. Av de övriga drygt 800 gästerna kom 200 från Åland, runt 100 vardera från Tyskland respektive Norge samt 40–60 personer från Storbritannien, Estland respektive Danmark. Ytterligare drygt 40 länder var representerade bland hotellgästerna. Gästerna stannade i genomsnitt två nätter på hotellen.

Betydande ökning för övernattningarna av gäster från Sverige

Hotellövernattningarna uppgick till 25 000 i maj 2024, vilket var en ökning med 15 procent från maj 2019, före pandemin, och med 10 procent från maj 2023. Det var främst övernattningarna av gäster från Sverige som ökade jämfört med maj föregående år (+28 procent), men också de finländska gästernas övernattningar blev något flera (+3 procent). Finland stod för nästan 60 procent av övernattningarna och Sverige för 35 procent.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland maj 2024
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Drygt hälften av hotellrummen nyttjades

Sett till den totala rumskapaciteten låg beläggningsgraden i maj 2024 på 53 procent, vilket var på samma nivå som maj 2022, men något högre än maj i fjol. Det var på hotellen i Mariehamn som beläggningen hade ökat jämfört med maj 2023, medan landskommunernas hotell hade en sämre beläggningsgrad än såväl i maj 2022 som i maj 2023. Ser man endast till den öppna kapaciteten var beläggningsgraden 57 procent.

Totalbeläggning på åländska hotell efter region maj 2019, 2022, 2023 och 2024
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Något fler övernattningar under januari–maj än i fjol 

Under året hittills, januari till maj, uppgick hotellövernattningarna till 55 000, vilket innebär en liten ökning på knappt två procent jämfört med samma månader 2023. Det var de svenska övernattningarna som stod för ökningen (+10 procent), medan övernattningarna av såväl finländska gäster som gäster från övriga länder blev något färre.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–maj 2018–2024
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax