Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2002

Beläggningsgraden för totalkapaciteten var i mars 17 procent och för den öppna kapaciteten nästan 22 procent. Antalet övernattningar på hotellen minskade i mars totalt med över 200 eller 3 procent jämfört med mars 2001. Antalet svenska övernattningar ökade med nästan 9 procent, medan antalet finska övernattningar minskade med drygt 17 procent. Gästerna från övriga länder hade också färre övernattningar i mars i år jämfört med mars 2001.

Av gästernas övernattningar i mars skedde närmare 78 procent på fritiden och drygt 22 procent på yrkets vägnar.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden