Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2002

Beläggningsgraden för totalkapaciteten var i mars 17 procent och för den öppna kapaciteten nästan 22 procent. Antalet övernattningar på hotellen minskade i mars totalt med över 200 eller 3 procent jämfört med mars 2001. Antalet svenska övernattningar ökade med nästan 9 procent, medan antalet finska övernattningar minskade med drygt 17 procent. Gästerna från övriga länder hade också färre övernattningar i mars i år jämfört med mars 2001.

Av gästernas övernattningar i mars skedde närmare 78 procent på fritiden och drygt 22 procent på yrkets vägnar.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden