Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2003

Övernattningarna fortsätter att minska
Antalet övernattningar på hotellen minskade totalt med närmare 14 procent jämfört med mars 2002. Både finländska och svenska gästers övernattningar minskade, de finländska med drygt 11 procent och de svenska med drygt 17 procent. Gästerna från övriga länder däremot hade 70 fler övernattningar i mars i år jämfört med mars 2002. Mellan mars 2002 och mars 2001 minskade de totala övernattningarna med 3 procent. Av de övernattande var 58 procent från Sverige och 38 procent från Finland.

Hela statistikmeddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden