Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2006

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 6 299, vilket innebär en minskning om drygt 10 procent jämfört med mars 2005. Övernattningarna minskade både från Finland och Sverige. De finländska övernattningarna minskade med nästan 9 procent och de svenska med närmare 25 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökande i mars, den ökningen var drygt 170 procent. Noteras bör att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Hela rapporten kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden