Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2006

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 6 299, vilket innebär en minskning om drygt 10 procent jämfört med mars 2005. Övernattningarna minskade både från Finland och Sverige. De finländska övernattningarna minskade med nästan 9 procent och de svenska med närmare 25 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökande i mars, den ökningen var drygt 170 procent. Noteras bör att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Hela rapporten kan du läsa här.