Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2007

Övernattningarna ökade i mars
Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 7 541, vilket innebär en ökning om knappt 20 procent jämfört med mars 2006. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige.  De finländska övernattningarna ökade med 19 procent och de svenska med knappt 47 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i mars, den minskningen var närmare 80 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden