Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2008

 

Övernattningarna ökade igen i marsTotala antalet övernattningar på hotellen var i mars 7 906, vilket innebär en ökning om 4,8 procent jämfört med mars 2007. Övernattningarna ökade från Finland medan de minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 12 procent, de svenska minskade med nästan tre procent jämfört med samma månad i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i mars, den ökningen var närmare 53 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden