Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2009

Ökning av övernattningarna i mars
Totala antalet övernattningar på hotellen var i februari 8 084, vilket innebär en ökning om drygt två procent jämfört med mars 2008. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare fem procent och de svenska med drygt två procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i mars, den minskningen var knappt 34 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för mars 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 20 procent i mars. I februari var den siffran knappt 14 procent. 

Av de övernattande gästerna var närmare 47 procent från Finland och nästan 51 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I februari stannade de finländska gästerna 1,5 nätter, de svenska 1,4 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,2 nätter.

Av övernattningarna skedde närmare 64 procent på grund av fritid och drygt 36 procent på grund av yrke. I februari var motsvarande siffror 62 respektive 38 procent.

Om man jämför med inresandestatistiken ser man att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde drygt fem procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var drygt 12 procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets tre första månader har hotellen haft  knappt 16 400 övernattningar. Jämfört med samma period 2008 innebär det en minskning om drygt 60 övernattningar eller knappt en halv procent. De finländska övernattningarna minskade med drygt en procent medan de svenska övernattningarna ökade med närmare fem procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med nästan 40 procent. Vid jämförelse mellan 2007 och 2008 ser vi att de finländska övernattningarna under januari - mars ökade med drygt åtta procent och de svenska övernattningarna med drygt en procent. De övernattande från övriga länder ökade med knappt 24 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden