Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2010

Färre övernattningar i mars

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 6 568, vilket innebär en minskning om nästan 19 procent jämfört med mars 2009. Övernattningarna minskade både från Finland och Sverige samt från övriga länder. De finländska övernattningarna minskade med drygt 34 procent medan de svenska minskade med drygt fem procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade också i mars, den minskningen var drygt en halv procent.

Siffrorna för mars 2010 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 18 procent. I februari var den siffran 14. 

Av de övernattande var drygt 38 procent från Finland och knappt 60 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I februari stannade de finländska gästerna 1,7 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,6 nätter och de svenska gästerna 1,4 nätter.

Av övernattningarna skedde 71 procent på grund av fritid och knappt 29 procent på grund av yrke. I februari var motsvarande siffror 62 respektive 38 procent.

Under årets tre första månader har hotellen haft drygt 14 900 övernattningar. Jämfört med samma period 2009 innebär det en minskning med drygt 1 400 övernattningar eller knappt nio procent. De finländska övernattningarna minskade med nästan elva procent medan de svenska minskade med närmare nio procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 23 procent. Vid jämförelse mellan 2008 och 2009 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-mars minskade med drygt en procent medan de svenska ökade med närmare fem procent. De övernattande från övriga länder minskade med nästan 40 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden