Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2012

Hotellövernattningarna minskade i mars

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 8 155, vilket innebär en minskning om sex procent jämfört med mars 2011. Övernattningarna minskade både Finland och från Sverige. Både de finländska och svenska övernattningarna minskade med fem procent vardera jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i mars, den minskningen var närmare 38 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för mars 2012 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 20 procent. I februari var den siffran 13 procent. 

Av de övernattande var nästan 40 procent från Finland och lite mer än 58 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter.  Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I februari stannade de finländska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade två och de svenska gästerna 1,5 nätter.

Av övernattningarna i mars skedde drygt 73 procent på grund av fritid och nästan 27 procent på grund av yrke. I februari var de siffrorna 61 respektive 39 procent.

Under årets tre första månader har hotellen haft närmare 16 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2011 innebär det en minskning med närmare 700 övernattningar eller fyra procent. De finländska övernattningarna har minskat marginellt medan de svenska har minskat med sju procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med knappt fem procent. Jämförelse mellan 2010 och 2011 visar att de finländska övernattningarna under januari-mars ökade med närmare sju procent och de svenska med drygt 23 procent. De övernattande från övriga länder ökade med närmare två procent under nämnda period.

 

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 17 april 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden