Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2013

Färre hotellgästnätter i mars

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 7 697, vilket innebär en minskning om närmare sex procent jämfört med mars 2012. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare fem procent medan de svenska minskade med drygt 15 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i mars, den ökningen var nästan 74 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för mars 2013 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har sju hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 17 procent. I februari var den siffran 15 procent. 

Av de övernattande var knappt 44 procent från Finland och nästan 53 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I februari stannade de finländska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,4 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter.

Av övernattningarna i mars skedde knappt 75 procent på grund av fritid och drygt 25 procent på grund av yrke. I februari var de siffrorna 70 respektive 30 procent.

Under årets tre första månader har hotellen haft drygt 17 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2012 innebär det en ökning med närmare 1 100 övernattningar eller drygt sex procent. De finländska övernattningarna har ökat med närmare elva procent medan de svenska har ökat marginellt. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med 48 procent. Jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att de finländska övernattningarna under januari-mars minskade en aning och de svenska minskade med sju procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt fem procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 18 april 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden