Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2015

 

Inkvarteringsstatistik för hotell

Mars 2015

Hotellgästnätterna ökade i mars

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 7 917, vilket innebär en ökning om knappt 13 procent jämfört med mars 2014. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nästan 19 procent och de svenska med knappt tre procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i mars, den ökningen var drygt 112 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för mars 2015 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 17 procent. I februari var den siffran 19 procent. 

Av de övernattande var nästan 40 procent från Finland och knappt 54 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt tre nätter. I februari stannade de finländska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade tre nätter, de svenska gästerna stannade 1,6 nätter.

Av övernattningarna i mars skedde knappt 63 procent på grund av fritid och drygt 35 procent på grund av yrke. I februari var de siffrorna 72 respektive 27 procent.

Under årets tre första månader har hotellen haft drygt 18 400 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med drygt 2 000 övernattningar eller drygt 12 procent. De finländska övernattningarna har ökat med elva procent medan de svenska har ökat med knappt nio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 61 procent. Jämförelse mellan 2013 och 2014 visar att de finländska övernattningarna under januari-mars minskade med drygt 15 procent medan de svenska ökade med knappt två procent. De övernattande från övriga länder minskade med fem procent under nämnda period.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad:  22 april 2015

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)