Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2016

Färre hotellgästnätter i mars

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 7 150, vilket innebär en minskning om närmare tio procent jämfört med mars 2015. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med nästan fem procent och de svenska med drygt tio procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade också de i mars, den minskningen var drygt 34 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för mars 2016 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har sex hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 17 procent. I februari var den siffran 14 procent.  

Av de övernattande var knappt 42 procent från Finland och drygt 53 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter, de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,3 nätter. I februari stannade de finländska gästerna 1,6 nätter, de svenska gästerna 1,4 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,9 nätter.

Av övernattningarna i mars skedde nästan 67 procent på grund av fritid och nästan 33 procent på grund av yrke. I februari var de siffrorna 64 respektive 36 procent.
Under årets tre första månader har hotellen haft knappt 17 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2015 innebär det en minskning om drygt sju procent. De finländska övernattningarna har ökat med närmare nio procent medan de svenska har minskat med knappt 15 procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med nästan 41 procent. Jämförelse mellan 2014 och 2015 visar att de finländska övernattningarna under januari–mars ökade med elva procent och de svenska med nästan nio procent. De övernattande från övriga länder ökade med nästan 61 procent under nämnda period.

 

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 20 april 2016

 

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)