Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2017

Övernattningarna på hotellen ökade i mars

I mars var totala antalet övernattningar på hotellen 7 717, vilket innebär en ökning om nästan åtta procent jämfört med mars 2016. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt fem procent och de svenska med drygt tre procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i mars, den ökningen var drygt 79 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

 

Siffrorna för mars 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 20 procent. I februari var den siffran 14 procent.

 

Av de övernattande var nästan 41 procent från Finland och drygt 51 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,7 nätter. I februari stannade de finländska gästerna i genonsnitt 1,6 nätter och svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade två nätter.

 

Av övernattningarna i mars skedde 68 procent på grund av fritid och nästan 32 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 70 respektive 30 procent.

 

Under årets tre första månader har hotellen haft drygt 17 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om drygt två procent. För de finländska övernattningarna har det inte skett någon förändring alls medan de svenska övernattningarna har minskat med en halv procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden ökat med 59 procent. Jämförelse mellan 2015 och 2016 visar att de finländska övernattningarna ökade med närmare nio procent medan de svenska minskade med knappt 15 procent under samma period. De övernattande från övriga länder minskade med knappt 41 procent under januari-mars.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden