Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2018

Fler övernattade på hotellen i mars

I mars var totala antalet övernattningar på hotellen 8 844, vilket innebär en ökning om nästan 15 procent jämfört med mars 2017. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 42 procent och från svenska med drygt tre procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i mars, den minskningen var 53 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för mars 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 19 procent. I februari var den siffran 13 procent.

Av de övernattande var knappt 51 procent från Finland och nästan 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6, det gjorde även de svenska gästerna. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I februari stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter och svenska 1,4 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,9 nätter.

Av övernattningarna i mars skedde nästan 83 procent på grund av fritid och drygt 17 procent på grund av yrke. I februari var de siffrorna 77 respektive 23 procent.

Under årets tre första månader har hotellen haft 18 421 övernattningar. Jämfört med samma period 2017 innebär det en ökning om drygt fem procent. De finländska övernattningarna har ökat med 23 procent och de svenska har minskat med sex procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med närmare 39 procent. Jämförelse mellan 2016 och 2017 visar att de finländska övernattningarna var oförändrade och de svenska minskade med en halv procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med 59 procent under januari-mars.

Hela publikationen finns här nedan.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden