Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2019

Färre övernattade på hotellen mars

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 7 339, vilket innebär en minskning om 17 procent jämfört med mars 2018. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt 28 procent och de svenska med nästan elva procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i mars, den ökningen var drygt 68 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för mars 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 17 procent i mars, i februari 2019 var beläggningen 14 procent.

Av de övernattande var 44 procent från Finland och drygt 49 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannande i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,3 nätter. I februari stannade de finska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, gäster från övriga länder 2,4 nätter.

Av övernattningarna i mars skedde drygt 73 procent på grund av fritid och nästan 27 procent på grund av yrke. I februari var de siffrorna 70 respektive 30 procent.

Under årets tre första månader har hotellen haft nästan närmare 19 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2018 innebär det en ökning om tre procent. De finländska övernattningarna ökade med knappt en procent, de svenska med närmare fyra procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 23 procent. Jämförelse mellan 2017 och 2018 visar att de finländska övernattningarna ökade med drygt 23 procent medan de svenska minskade med sex procent. De övernattande från övriga länder minskade med drygt 39 procent under januari–mars.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax