Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2020

Hotellgästnätterna minskade i mars

Totala antalet övernattningar på hotellen i mars var 2 664, vilket innebär en minskning om nästan 64 procent jämfört med mars 2019. Nedgången kan förklaras med de starka restriktioner inom resandet som infördes i mitten av månaden, på grund av Corona pandemin. Övernattningarna minskade från alla länder. De finländska övernattningarna minskade med drygt 63 procent och de svenska med drygt 70 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade också, den minskningen var drygt 17 procent.

Siffrorna för mars 2020 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt sju procent i mars, i februari var beläggningen 14 procent.

Av de övernattande var drygt 44 procent från Finland och nästan 41 procent från Sverige. Både de finländska och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,6 nätter. I februari stannade de finländska gästerna 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter och gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter.

Av övernattningarna i mars skedde drygt 65 procent på grund av fritid och närmare 35 procent på grund av yrke. I februari var de siffrorna 79 respektive 22 procent.

Under årets tre första månader har hotellen haft drygt 14 300 övernattningar. Jämfört med samma period 2019 innebär det en minskning om nästan 25 procent. De finländska övernattningarna minskade med nästan 30 procent, de svenska med knappt 21 procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med två procent. Jämförelse mellan 2018 och 2019 visar att de finländska övernattningarna ökade med knappt en procent och de svenska med nästan fyra procent. De övernattande från övriga länder ökade med närmare 23 procent under januari–mars.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax