Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2021

Under 1 000 hotellövernattningar i mars

I mars 2021 hade hotellen det näst lägsta antalet övernattningar för en enskild månad under 2000-talet, knappt 1 000 stycken. Endast i april 2020 har antalet varit lägre. Covid-19-pandemin började påverka de åländska hotellens verksamhet i mars 2020, då antalet övernattningar minskade med 64 procent jämfört med mars 2019, och i mars 2021 fortsatte nedgången med en minskning på 63 procent jämfört med mars 2020. Medeltalet övernattningar för mars under 2000-talet före covid-19 bröt ut, det vill säga 2000–2019, var drygt 7 000, vilket kan jämföras med 2 700 övernattningar i mars 2020 och knappt 1 000 i mars 2021.

Hotellövernattningar i mars 2000–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Fyra femtedelar av hotellgästerna var från Finland

Knappt 500 gäster anlände till hotellen i mars, vilket är en tredjedel av antalet i mars 2020 och en niondel av antalet samma månad 2019. Närmare 400 gäster kom från Finland, 40 från Sverige och 50 gäster var ålänningar. I medeltal stannade de finländska gästerna två nätter per person, medan svenskarna hade i genomsnitt 1,8 övernattningar. Gästerna från Åland stannade längst, i medeltal 2,3 nätter.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland mars 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Fem gånger fler åländska övernattningar än i mars 2020

Gäster från Finland stod för fyra femtedelar av övernattningarna och ålänningar för över en tiondel. Svenska gäster, som normalt brukar ha ungefär lika många övernattningar som de finländska, stod för sju procent i mars 2021, vilket innebar en minskning av antalet med 93 procent jämfört med mars 2020. De finländska övernattningarna gick ned med 33 procent, medan ålänningarnas övernattningar blev fem gånger fler, en ökning från 23 stycken i mars 2020 till 115 i mars 2021. Övernattningar av gäster från övriga länder minskade mest, med 98 procent, och endast två länder fanns representerade bland de fem gästerna som stod för åtta övernattningar. Totalt var hotellövernattningarna i mars endast hälften så många som i februari 2021.

Hotellövernattningar mars 2019, 2020 och 2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Ökad andel arbetsrelaterade övernattningar

Drygt hälften av övernattningarna, eller 57 procent, var fritidsrelaterade, vilket är en mindre andel än i februari då två tredjedelar av övernattningarna berodde på fritidsresor. Andelen arbetsrelaterade övernattningar ökade därmed från 34 till 43 procent. Drygt 80 procent av de svenska och de åländska övernattningarna hade fritidssyfte, medan hälften av de finländska gästernas övernattningar kunde relateras till fritid och hälften till arbete. Gällande gäster från övriga länder berodde alla övernattningar på arbetsresor.

Hotellövernattningar efter resans syfte och gästernas hemland mars 2021, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Tre procent av hotellrummen nyttjades

Hotellen i Mariehamn hade 830 övernattningar och de i landskommunerna 150. Jämfört med i mars 2020 minskade övernattningarna något mera i landskommunerna, -69 procent, än i staden där nedgången var 62 procent. För två år sedan, i mars 2019, hade hotellen i Mariehamn över 6 000 övernattningar och de i landskommunerna drygt 1 200. Beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten i stadens hotell uppgick till 4 procent, vilket kan jämföras med 22 procent i mars 2019 och 10 procent i mars 2020. För hotellen i landskommunerna var nedgången inte lika stor då beläggningsgraden var sex procent i mars 2019 och två procent både i mars 2020 och 2021. Totalt för alla åländska hotell var beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten tre procent i mars 2021 och ser man endast till den öppna rumskapaciteten uppgick beläggningen till sex procent.

Totalbeläggning på åländska hotell efter region mars 2019, 2020 och 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Från 19 000 övernattningar första kvartalet 2019 till 5 000 samma period 2021

Hotellövernattningarna under årets första kvartal uppgick till 5 000 stycken, vilket är en minskning med 65 procent jämfört med samma period 2020. Under första kvartalet 2020 minskade övernattningarna med 24 procent jämfört med tiden januari–mars 2019, då de uppgick till 19 000 stycken. Ser man till förändringen från 2020 till 2021 minskade de svenska övernattningarna med 84 procent och de finländska halverades. Antalet åländska övernattningar hade ett stort uppsving från 110 till 660 stycken, medan övernattningarna av gäster från övriga länder minskade mest procentuellt sett, med 92 procent.

Övernattningar på hotell enligt gästernas hemland januari-mars 2019–2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax