Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2022

Drygt 6 000 hotellövernattningar

De åländska hotellen hade 6 400 övernattningar i mars 2022, vilket var mångdubbelt fler än både mars 2020 och mars 2021, men ungefär 1 000 färre än i mars 2019. Det var övernattningarna av gäster från Sverige som inte nådde upp till nivån före covid-19-pandemin, medan gäster från såväl Finland som övriga länder stod för flera övernattningar i mars 2022 än samma månad 2019. Både gällande Finland och övriga länder var det de arbetsrelaterade övernattningarna som ökade jämfört med mars 2019 och arbetsresorna stod för 47 procent av övernattningarna vilket är en ovanligt stor andel för mars hittills under 2000-talet.

Hotellövernattningar efter resans syfte mars 2018–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Färre övernattningar än i mars 2019 både i Mariehamn och landskommunerna

Jämfört med mars 2019 minskade antalet övernattningar både på hotellen i Mariehamn och i landskommunerna. Procentuellt sett var minskningen mindre i stadens hotell där nedgången var 12 procent mot 18 procent i hotellen på övriga Åland. Över fyra femtedelar av övernattningarna tog plats i Mariehamn. Ser man till beläggningen var drygt en femtedel av alla hotellrum i Mariehamn uthyrda och en tiondel av rummen i landskommunerna.

Hotellövernattningar mars 2019–2022 efter region

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Sverige stod för minskningen av övernattningarna

Av de 3 500 gäster som anlände till hotellen kom 57 procent från Finland, 37 procent från Sverige, 3 procent från Åland och 3 procent från övriga länder. I kategorin övriga ingick 17 olika länder och flest gäster kom från Estland, Norge och Danmark med 10–20 gäster vardera. De finländska gästerna stod för över hälften av de 6 400 övernattningarna och de svenska för en tredjedel. Av övriga länder hade Polen flest övernattningar, närmare 400 stycken, och därtill stod också ålänningar för flera än 100 övernattningar. Jämfört med mars 2019 minskade övernattningarna med 13 procent, vilket var en följd av att de svenska övernattningarna decimerades med 42 procent, medan de finländska övernattningarna ökade med 9 procent och övriga länders med 63 procent. Jämfört med mars de två senaste och covid-19-drabbade åren (2020 och 2021) ökade övernattningarna av såväl finländare som svenskar och gäster från övriga länder betydligt.

Hotellövernattningar mars 2019–2022 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

De fritidsrelaterade övernattningarna minskade jämfört med första kvartalet 2019

Trots att antalet övernattningar i mars 2022 närmade sig nivån för mars 2019 var det ännu än bra bit kvar till normalnivån före covid-19 om man ser på hela första kvartalet för bägge åren. Under januari–mars 2019 hade hotellen 19 000 övernattningar och motsvarande period 2022 var antalet 12 000. Det var de fritidsrelaterade övernattningarna som stod för nedgången. Både de finländska och de svenska övernattningarna med fritidssyfte mer än halverades, medan de arbetsrelaterade övernattningarna var på ungefär samma nivå som första kvartalet 2019 för finländarnas del, men något färre för svenskarna. Gällande övriga länder ökade både de fritids- och de arbetsrelaterade övernattningarna och särskilt stor var uppgången för arbetsresornas övernattningar, vilka ökade från 400 till 1 700 stycken.

Hotellövernattningar januari–mars 2019 och 2022 efter gästernas hemland och resans syfte

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax