Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2023

Starkt första kvartal för hotellövernattningarna

Hotellen på Åland hade i mars 2023 drygt 7 600 övernattningar, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med mars 2019, före pandemin, och 19 procent flera än i mars 2022. Antalet övernattningar av gäster från Sverige kom nästan upp till samma nivå som i mars 2019, medan de finländska gästernas övernattningar ökade något. Under första kvartalet, januari till mars, var hotellövernattningarna flera 2023 än under samma period tidigare under 2000-talet. Övernattningarna uppgick till 19 900, vilket kan jämföras med ett medeltal för första kvartalet under 2010-talet på 17 300. 

Hotellövernattningar efter gästernas hemland, hotellens region och resans syfte mars 2019–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

En femtedel av hotellrummen nyttjades

Närmare 85 procent av övernattningarna tog plats på hotellen i Mariehamn och 15 procent i landskommunerna. I staden var övernattningarna nästan 400 fler än i mars 2019, men i landskommunerna minskade de med 100. Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten var 24 procent i Mariehamn och 7 procent i landskommunerna, eller 19 procent om man ser till hela Åland totalt. Av de öppna hotellrummen var 27 procent belagda under månaden.

Något fler svenska än finländska hotellgäster

Det anlände flera gäster från Sverige än från Finland till hotellen i mars, men skillnaden var inte stor. De finländska gästerna stannade i genomsnitt längre än de svenska, vilket ledde till att de finländska övernattningarna ändå var några tiotal flera än de svenska. Totalt kom gäster från närmare 30 olika länder. Förutom från Sverige och Finland kom flest från Åland, 200 personer, och från Estland, 30 personer. 

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland mars 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Jämfört med mars 2019 ökade övernattningarna av gäster från Finland med åtta procent, medan de svenska gästernas övernattningar minskade med fem procent. I relation till mars 2022 var dock de svenska övernattningarna betydligt flera, en ökning med 65 procent.

Tre fjärdedelar av övernattningarna var fritidsrelaterade

Normalt för mars under 2000-talet har varit att runt 70 procent av hotellövernattningarna haft fritidssyfte, men i mars under pandemiåren var just över hälften av övernattningarna fritidsrelaterade. I mars 2023 stod åter fritid för tre fjärdedelar av övernattningarna, medan en fjärdedel var arbetsrelaterade.

Hotellövernattningar efter resans syfte mars 2000–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Rekordmånga hotellövernattningar första kvartalet

Under första kvartalet 2023 hade hotellen nästan 20 000 övernattningar, vilket är det största antalet för perioden under 2000-talet. Det var främst i januari 2023 som övernattningarna var flera än tidigare år, men även resultaten i februari och mars står sig väl i jämförelse med samma månader under de två senaste decennierna.

Hotellövernattningar efter månad januari–mars 2010–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I relation till första kvartalet 2019 ökade övernattningarna med fem procent. Det var övernattningarna av gäster från Sverige som stod för ökningen, en uppgång med tio procent, medan de finländska övernattningarna minskade med knappt fyra procent.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax