Inkvarteringsstatistik för hotell november 2002

I november minskade övernattningarna på de åländska hotellen med nästan 15 procent totalt sett jämfört med november ifjol. De finländska gästernas övernattningar ökade med nästan 200 personer vilket utgjorde över sju procent. De svenska gästernas övernattningar var drygt 700 färre i november jämfört med motsvarande period i fjol. Det innebär en minskning på drygt 19 procent.

Hela statistikmeddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden