Inkvarteringsstatistik för hotell november 2003

Totala antalet övernattningar på hotellen var i november i år knappt 4 600, vilket innebär en minskning totalt sett jämfört med november 2002. Färre övernattningar av gäster både från Finland, Sverige och övriga länder ledde till en minskning av övernattningarna om drygt 18 procent. De finländska gästernas övernattningar minskade med drygt 9 procent och de svenska gästernas övernattningar med närmare 20 procent. De övriga ländernas gäster hade totalt 220 färre övernattningar i november i år jämfört med i fjol vilket ledde till en minskning om närmare 63 procent. Mellan november 2001 och november 2002 minskade de totala övernattningarna med närmare 15 procent.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden