Inkvarteringsstatistik för hotell november 2004

Stor ökning av övernattningarna i november
Totala antalet övernattningar på hotellen var i november i år 5 631, vilket innebär en ökning om 32 procent jämfört med november 2003. De finländska övernattningarna ökade med 19 procent och de svenska med närmare 37 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade också i november, de var närmare 200 fler jämfört med ifjol.

Det var hotellen i Mariehamn som stod för ökningen. Jämfört med ifjol var övernattningarna 1 600 fler i november, eller nästan 43 procent. Hotellen på landsbygden och i skärgården uppvisade en minskning om närmare 300 övernattningar jämfört med november ifjol.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden