Inkvarteringsstatistik för hotell november 2004

Stor ökning av övernattningarna i november
Totala antalet övernattningar på hotellen var i november i år 5 631, vilket innebär en ökning om 32 procent jämfört med november 2003. De finländska övernattningarna ökade med 19 procent och de svenska med närmare 37 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade också i november, de var närmare 200 fler jämfört med ifjol.

Det var hotellen i Mariehamn som stod för ökningen. Jämfört med ifjol var övernattningarna 1 600 fler i november, eller nästan 43 procent. Hotellen på landsbygden och i skärgården uppvisade en minskning om närmare 300 övernattningar jämfört med november ifjol.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden