Inkvarteringsstatistik för hotell november 2005

Totala antalet övernattningar på hotellen var i november 5 675, vilket innebär en minskning med 3,6 procent jämfört med november 2004. Övernattningarna var oförändrade från Finland och minskade från Sverige. De svenska minskade med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade med nästan 42 procent eller 83 personer i november.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden