Inkvarteringsstatistik för hotell november 2006

Hotellövernattningarna ökar
Totala antalet övernattningar på hotellen var i november 5 772, vilket innebär en ökning om drygt två procent jämfört med november 2005. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige.  De finländska övernattningarna ökade med närmare elva procent medan de svenska minskade med  närmare åtta procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i november, den ökningen var 50 procent. Noteras bör att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Under november månad visar hotellen i Mariehamn en minskning på drygt en procent medan hotellen på landsbygden visar en ökning om knappt 41 procent jämfört med november 2005.

Siffrorna för november 2006 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda de övriga har varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 17,4 procent och för den öppna kapaciteten 25,2 procent. I oktober var motsvarande siffror 24 respektive 31 procent. 

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden