Inkvarteringsstatistik för hotell november 2009

Färre gästnätter i november
Totala antalet övernattningar på hotellen var i november 5 496 personer, vilket innebär en minskning om drygt tre procent jämfört med november 2008. Övernattningarna ökade från Finland men minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökande med nästan fyra procent medan de svenska minskade med nästan 17 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i november, den ökningen var nästan 50 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för november 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 16 procent i november. I oktober var den siffran drygt 23 procent. 

Av de övernattande gästerna var drygt 56 procent från Finland och nästan 38 procent från Sverige, gästerna från övriga länder utgjorde i november drygt sex procent av de övernattande. De finländska gästerna övernattade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,9 nätter. I oktober stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,3 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter.

Av övernattningarna skedde närmare 50 procent på grund av fritid och lika många på grund av yrke. I oktober var motsvarande siffror 72 respektive 28 procent.

Om man jämför med inresandestatistiken ser man att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde drygt tre procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var drygt nio procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets elva månader har hotellen haft nästan 175 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2008 innebär det en ökning om drygt 3 500 övernattningar eller två procent. De finländska övernattningarna minskade med närmare sju procent och de svenska med en procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 81 procent. Vid jämförelse mellan 2007 och 2008 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-november ökade knappt nio procent medan de svenska övernattningarna minskade med knappt fyra procent. De övernattande från övriga länder minskade med drygt sex procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden