Inkvarteringsstatistik för hotell november 2010

Svenska gästnätterna ökade i november

Totala antalet övernattningar på hotellen var i november 6 175, vilket innebär en ökning om drygt 12 procent jämfört med november 2009. Övernattningarna minskade från Finland och ökande från Sverige. Även övernattningarna från övriga länder visar på en ökning. De finländska övernattningarna minskade med drygt 21 procent medan de svenska ökade med drygt 61 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade med drygt 19 procent.

Siffrorna för november 2010 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 18 procent. I oktober var den siffran 22. 

Av de övernattande var knappt 40 procent från Finland och 54 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter. Även i oktober stannade de finländska och svenska gästerna i genomsnitt 1,5 och 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter i oktober.

Av övernattningarna skedde drygt 57 procent på grund av fritid och nästan 43 procent på grund av yrke. I oktober var motsvarande siffror 64 respektive 36 procent.

Under årets elva månader har hotellen haft nästan 166 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2009 innebär det en minskning med drygt 9 000 övernattningar eller knappt sex procent. De finländska övernattningarna ökade med närmare åtta procent medan de svenska övernattningarna minskade med knappt en halv procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt 61 procent. Vid jämförelse mellan 2008 och 2009 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-november minskade med knappt sju procent och de svenska med en procent. De övernattande från övriga länder ökade med knappt 81 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 Publicerad: 21 december 2010

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden