Inkvarteringsstatistik för hotell november 2011

Gästnätter på hotellen minskade i november

Totala antalet övernattningar på hotellen var i november 5 870, vilket innebär en minskning om drygt åtta procent jämfört med november 2010. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt sex procent och de svenska med knappt sju procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i november, den minskningen var nästan 37 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för november 2011 baseras på uppgifter för 18 hotell, jämförelsen baseras dock på 17 hotell på grund av att ett hotell har omklassificerats sedan fjolåret. Under månaden har sju hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 17 procent. I oktober var den siffran 24 procent. 

Av de övernattande var nästan 40 procent från Finland och drygt 56 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,4 nätter och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I oktober stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,4, gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av övernattningarna skedde knappt 63 procent på grund av fritid och drygt 36 procent på grund av yrke. I oktober var siffrorna 72 respektive 28 procent.

Under årets elva första månader har hotellen haft drygt 196 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2010 innebär det en ökning med drygt 2 200 övernattningar eller en procent. De finländska övernattningarna har minskat med drygt fyra procent medan de svenska har ökat med drygt fem procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med närmare 16 procent. Jämförelse mellan 2009 och 2010 visar att de finländska övernattningarna under januari-november ökade med drygt fem procent medan de svenska minskade med nästan två procent. De övernattande från övriga länder minskade med 45 procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 16 december 2011

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden