Inkvarteringsstatistik för hotell november 2012

Hotellövernattningarna ökade i november.

Totala antalet övernattningar på hotellen var i november 7 721, vilket innebär en ökning om nästan 32 procent jämfört med november 2011. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nästan 70 procent och de svenska med sex procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i november, den ökningen var nästan 18 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för november 2012 baseras på uppgifter för 18 hotell. Under månaden har sju hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 18 procent i november. I oktober var den siffran 20 procent. 

Av de övernattande var knappt 51 procent från Finland och drygt 45 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade genomsnitt 1,6 nätter medan gästerna från Sverige stannade 1,4 nätter, gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I oktober stannade de finländska gästerna 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter.

Av övernattningarna i november skedde nästan 74 procent på grund av fritid och drygt 26 procent på grund av yrke. I oktober var de siffrorna 70 respektive 30 procent.

Under årets elva månader har hotellen haft närmare 185 400 övernattningar. Jämfört med samma period 2011 innebär det en minskning med drygt 11 100 övernattningar eller knappt sex procent. De finländska övernattningarna har minskat med drygt två procent och de svenska med närmare nio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden sjunkit med knappt sex procent. Jämförelse mellan 2010 och 2011 visar att de finländska övernattningarna under januari-november minskade med ärmare fem procent medan de svenska ökade med nästan 15 procent. De övernattande från övriga länder ökade med knappt tio procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 20 december 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden