Inkvarteringsstatistik för hotell november 2014

Ökning av hotellgästnätterna i november

Totala antalet övernattningar på hotellen var i november 6 930, vilket innebär en ökning med drygt sju procent jämfört med november 2013. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. Ökningen från Finland var 12 procent och från Sverige knappt fyra procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i november, den ökningen var knappt två procent.

 

Siffrorna för november 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 19 procent. I oktober var den siffran 25 procent. 

 

Av de övernattande var knappt 48 procent från Finland och nästan 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,8 nätter. I oktober stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,3 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,7 nätter.

 

Av övernattningarna i november skedde nästan 68 procent på grund av fritid och drygt 32 procent på grund av yrke. I november var sifforna 75 respektive 25 procent.

 

Hittills under året har hotellen haft närmare 181 900 övernattningar. Jämfört med samma period 2013 innebär det en minskning med drygt 8 500 övernattningar eller närmare fem procent. De finländska övernattningarna har minskat med drygt åtta procent och de svenska med drygt en procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med knappt två procent. Jämförelse mellan 2012 och 2013 visar att de finländska övernattningarna under januari-november ökade med nästan sex procent medan de svenska minskade med knappt en procent. De övernattande från övriga länder ökade med närmare åtta procent under nämnda period.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 17 december 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)