Inkvarteringsstatistik för hotell november 2015

Fortsatt ökning av hotellgästnätter

Totala antalet övernattningar på hotellen var i november 8 402, vilket innebär en ökning om drygt 21 procent jämfört med november 2014. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nästan sex procent och de svenska med närmare 28 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade också i november, den ökningen var 88 procent.  Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för november 2015 baseras på uppgifter för 15 hotell.  Tre hotell har varit stängda under månaden.  Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 20 procent. I oktober var den siffran 24 procent. 

Av de övernattande var närmare 42 procent från Finland och drygt 48 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i medeltal 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,1 nätter. Även i oktober stannade de finländska gästerna 1,6 och svenska gästerna 1,5 medan gästerna från övriga länder stannade 2,7 nätter.

Av övernattningarna i november skedde drygt 64 procent på grund av fritid och närmare 36 procent på grund av yrke. I oktober var de siffrorna 68 respektive 32 procent.

Under årets elva månader har hotellen haft närmare 205 800 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med 23 900 övernattningar eller drygt 13 procent. De finländska övernattningarna har ökat med 16 procent och de svenska med drygt nio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 20 procent. Jämförelse mellan 2013 och 2014 visar att de finländska övernattningarna under januari–november minskade med drygt åtta procent och de svenska drygt en procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt två procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 17 december 2015

 

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)