Inkvarteringsstatistik för hotell november 2016

Hotellövernattningarna minskade även i november

Antalet övernattningar på hotellen var i november närmare 7 600, vilket innebär en minskning med tio procent jämfört med november 2015. Övernattningarna från Finland minskade med knappt två procent och övernattningarna från Sverige minskade med nästan elva procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade också i november, den minskningen var nästan 41 procent. Det bör noteras förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för november 2016 baseras på uppgifter för 15 hotell. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 20 procent. I oktober var den siffran 22 procent.  

Av de övernattande var drygt 45 procent från Finland och nästan 48 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter, de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,4 nätter.  I oktober stannade de finländska gästerna 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter, gästerna från övriga länder stannade då åtta nätter.

Av övernattningarna i november skedde drygt 64 procent på grund av fritid och drygt 35 procent på grund av yrke. I oktober var de siffrorna 71 respektive 27 procent.
Under årets elva månader har hotellen haft drygt 202 200 övernattningar. Jämfört med samma period 2015 innebär det en minskning om knappt två procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt en halv procent medan de svenska har minskat med drygt fyra procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med en halv procent. Jämförelse mellan 2014 och 2015 visar att de finländska övernattningarna under januari–november ökade med 16 procent och de svenska med drygt nio procent. De övernattande från övriga länder ökade med nästan 20 procent under nämnda period.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 21 december 2016

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)  

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden