Inkvarteringsstatistik för hotell november 2017

Färre hotellgästnätter i november

I november var totala antalet övernattningar på hotellen 7 214, vilket innebär en minskning om närmare fem procent jämfört med november 2016. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt två procent och de svenska med nästan åtta procent. Övriga länders gästnätter ökade med drygt en procent i november.

Siffrorna för november 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 19 procent. I oktober var den siffran 25 procent.

Av de övernattande var närmare 47 procent från Finland och drygt 46 procent från Sverige. De finländska och gästerna övernattade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I oktober stannade både de finländska och de svenska gästerna 1,6 nätter, gästerna från övriga länder stannade två nätter i genomsnitt.

Av övernattningarna i november skedde 77 procent på grund av fritid och 23 procent på grund av yrke. I oktober var de siffrorna 75 respektive 24 procent.

Under årets elva månader har hotellen haft 208 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om nästan tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt fyra procent och de svenska övernattningarna har ökat med knappt två procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har också ökat med lite mer än två procent. I jämförelsen mellan 2015 och 2016 visar de finländska övernattningarna en ökning om ungefär en halv procent medan de svenska övernattningarna minskade med drygt fyra procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med en halv procent under januari-november.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden