Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2018

Färre övernattade på hotellen i november

I november var totala antalet övernattningar på hotellen 6 809, vilket innebär en minskning om nästan sex procent jämfört med november 2017. De finländska övernattningarna minskade med knappt nio procent medan de svenska ökade med närmare två procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i november, den minskningen var knappt 30 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för november 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 15 procent. I oktober var den siffran 21 procent.

Av de övernattande var 45 procent från Finland och knappt 50 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I oktober stannade de finländska och svenska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter och gästerna från övriga länder stannade 2,1 nätter.

Av övernattningarna i november skedde knappt 73 procent på grund av fritid och drygt 27 procent på grund av yrke. I oktober var de siffrorna 77 respektive 23 procent.

Under årets elva månader har hotellen haft 200 177 övernattningar. Jämfört med samma period 2017 innebär det en minskning om närmare fyra procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt en procent och de svenska har minskat med drygt nio procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med drygt fyra procent. Jämförelse mellan 2016 och 2017 visar att de finländska övernattningarna ökade med drygt fyra procent och de svenska med knappt två procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med drygt två procent under januari-november.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax