Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2019

Fler övernattade på hotellen i november

Totala antalet övernattningar på hotellen i november var 7 172, vilket innebär en ökning om drygt fem procent jämfört med november 2018. Övernattningarna ökade både från Finland och Sverige, de finländska övernattningarna ökade med närmare fem procent och de svenska med nästan fyra procent. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i november, den ökningen var nästan 18 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för november 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt knappt 17 procent i november, i oktober var beläggningen drygt 20 procent.

Av de övernattande var nästan 45 procent från Finland och knappt 49 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,3 nätter. I oktober stannade de finska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter och svenska gästerna 1,5 nätter, gäster från övriga länder stannade 2,1 nätter.

Av övernattningarna i november skedde drygt 81 procent på grund av fritid och knappt 19 procent på grund av yrke. I oktober var siffrorna 82 respektive 18 procent.

Under årets elva månader har hotellen haft nästan 203 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2018 innebär det en ökning om en och halv procent. De finländska övernattningarna ökade med en halv procent och de svenska ökade med drygt en procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt sju procent. Jämförelse mellan 2017 och 2018 visar att de finländska övernattningarna ökade med drygt en procent medan de svenska minskade med drygt nio procent. De övernattande från övriga länder minskade med drygt fyra procent under januari–november.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax