Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2021

Ökade arbetsresor ledde till rekord för hotellövernattningarna

De åländska hotellen hade i november 2021 över 10 000 övernattningar, vilket är det högsta antalet för november hittills under 2000-talet och 1 600 flera än vid den tidigare toppnoteringen 2015. Jämfört med november 2019 ökade övernattningarna med närmare 3 000. Uppgången beror på en kraftig ökning av antalet övernattningar i samband med arbetsresor, medan antalet fritidsrelaterade hotellövernattningar var på samma nivå som i november 2019. Nästan en fjärdedel av hotellrummen nyttjades. Beläggningen var högre på hotellen i Mariehamn (28 procent) än i landskommunerna (12 procent), men i båda regioner var den betydligt bättre än i november 2019.

Hotellövernattningar efter resans syfte november 2018–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nästan lika många hotellgäster från Sverige som i november 2019

Det anlände drygt 5 300 gäster till hotellen i november, vilket är 1 000 fler än i november 2019. Det var gäster från Finland som stod för ökningen, medan gästerna från Sverige var något färre. Över hälften av gästerna, eller 57 procent, kom från Finland, 36 procent från Sverige, 3 procent från Åland och knappt 3 procent från övriga länder. Det kom gäster från 24 olika länder och förutom Finland, Sverige och Åland var Norge, Spanien, Estland och Polen de mest representerade med runt 20 personer vardera. Gästerna stannade i medeltal 1,9 nätter per person, men gällande gäster från kategorin Övriga länder (alla länder utom Finland, Sverige och Åland) var genomsnittet betydligt högre, 6,4 nätter per person.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland november 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Över 5 000 finländska hotellövernattningar rekord för november

Jämfört med november 2019 ökade hotellövernattningarna med 40 procent. Det var övernattningarna av finländska gäster som hade den största volymmässiga uppgången och med drygt 5 400 övernattningar var det med råge ett rekordantal för 2000-talet. Dessutom visade både övernattningarna av ålänningar och gäster från övriga länder betydande procentuella ökningar. För de svenska gästernas del nådde övernattningarna nästan samma nivå som i november 2019.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland november 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Även om hotellen i staden stod för över fyra femtedelar av övernattningarna i november var det på hotellen i landskommunerna som den procentuella ökningen var störst. I landskommunerna steg hotellövernattningarna med 70 procent jämfört med november 2019 och uppgick till 1 700 stycken, medan ökningen i Mariehamn var 35 procent och antalet 8 400. I båda regioner var det klara toppnoteringar för november under 2000-talet.

Betydande trendbrott för arbetsrelaterade övernattningar

Antalet arbetsrelaterade övernattningar uppgick till 4 100 och utgjorde två femtedelar av övernattningarna i november 2021. Tidigare under 2000-talet har antalet arbetsrelaterade övernattningar i november främst rört sig mellan 2 000 och 3 000 stycken, men sedan 2017 har de årligen varit färre än 2 000. Årets notering innebär alltså en betydande uppgång av arbetsresorna. De fritidsrelaterade övernattningarna har sedan november 2015, med undantag för covid-19-året 2020, legat på en nivå mellan 5 000 och 6 000, och i november 2021 var antalet 5 900.

Hotellövernattningar efter resans syfte november 2000–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Femton procent färre övernattningar januari–november 2021 än samma period 2019

Hotellövernattningarna för januari till november 2021 når fortfarande inte samma nivå som under motsvarande månader 2019, trots toppnoteringar i oktober och november samt resultat på 2019-nivån under juli till september. De totala övernattningarna hittills 2021 (januari–november) uppgår till 171 500, vilket är 15 procent mindre än under samma tid 2019. De finländska övernattningarna har ökat betydligt sedan 2019, men kan inte kompensera den kraftiga nedgången i antalet övernattningar av gäster från Sverige, vilka har minskat med 70 procent jämfört med januari–november 2019.

Hotellövernattningar januari–november 2018–2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

En databas som visar månadsvisa siffror för hotellövernattningarna efter gästernas hemland finns på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax