Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2022

Något fler hotellgäster från Sverige än från Finland

Hotellövernattningarna på Åland uppgick i november 2022 till 8 600, vilket var färre än i november 2021, men fler än samma månad tidigare under 2000-talet. För första gången sedan covid-19-pandemins utbrott var de svenska hotellgästerna och -övernattningarna flera än de finländska, även om skillnaden inte var stor. Svenska gäster stod för 46 procent av övernattningarna och finländska gäster för 44 procent.

Hotellövernattningar november 2010–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Övernattningarna minskade med 14 procent från november 2021

Gäster från 27 olika länder övernattade på de åländska hotellen i november. Av dem kom 2 500 från Sverige och 2 200 från Finland. Därtill bodde drygt 200 åländska gäster, närmare 60 personer från Tyskland och 25 från Estland på hotellen. Övriga länder representerades av färre än 20 personer vardera. 

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland november 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Övernattningarna uppgick till 8 600, vilket var en minskning med 14 procent jämfört med november 2021, men en ökning med 20 procent i relation till samma månad 2019. Det var de finländska övernattningarna som minskade rejält från november i fjol, medan de svenska ökade och för första månaden sedan december 2019, före pandemin, var flera än de finländska.

Drygt en femtedel av hotellrummen nyttjades

Närmare 85 procent av övernattningarna tog plats på hotellen i Mariehamn och 15 procent i landskommunerna. Stadens hotell stod för nästan alla övernattningar av gäster från Finland (93 procent) och majoriteten av de svenska gästernas (86 procent). Övernattningarna av gäster från övriga länder fördelade sig jämnt mellan Mariehamn och landskommunerna. Stadshotellen hade en beläggningsgrad på 27 procent, medan endast 9 procent av den totala rumskapaciteten i landskommunerna nyttjades. Totalt sett var 23 procent av hotellrummen belagda.

Hotellövernattningar efter region och gästernas hemland november 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

De arbetsrelaterade övernattningarna stod för minskningen från 2021

Nästan tre fjärdedelar av övernattningarna var fritidsrelaterade och en fjärdedel kan hänföras till arbetsresor. En större andel av de svenska övernattningarna var arbetsrelaterade än av de finländska, eller 31 procent av de svenska och 23 procent av de finländska. Minskningen av hotellövernattningarna jämfört med november 2021 berodde helt på en nedgång av arbetsresorna, medan de fritidsrelaterade övernattningarna var något fler i november 2022 än samma månad 2021. 

Hotellövernattningar efter resans syfte november 2018-2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Svenska övernattningarna fortfarande färre än före pandemin på årsbasis

Om man ser till året hittills, det vill säga månaderna januari–november, har hotellövernattningarna ökat med elva procent jämfört med samma period 2019, före pandemin. I relation till samma månader 2021 har antalet övernattningar gått upp med 31 procent. Övernattningarna av gäster från Sverige har inte ännu nått samma nivå som före pandemin på årsbasis, medan de finländska övernattningarna är 35 procent flera sammanlagt under januari-november 2022 än under samma period 2019.

Hotellövernattningar januari–november 2018–2022 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax