Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2023

Färre arbetsrelaterade hotellövernattningar

Hotellen på Åland hade 7 400 övernattningar i november 2023, vilket var en nedgång med 14 procent från samma månad 2022. Antalet övernattningar i samband med arbetsresor minskade jämfört med såväl november 2021 som 2022, medan de fritidsrelaterade övernattningarna var ungefär lika många denna månad alla tre åren. Övernattningarna av både finländska och svenska gäster blev färre, men de svenska övernattningarna minskade mest, med 24 procent. Knappt en femtedel av den åländska hotellrumskapaciteteten nyttjades i november. 

Hotellövernattningar efter resans syfte november 2018–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mariehamns hotell stod för nästan hela minskningen

Närmare 85 procent av övernattningarna i november tog plats på hotellen i Mariehamn och 15 procent i landskommunerna. Det var dock främst på stadens hotell som övernattningarna blev färre jämfört med november 2022, en minskning med 1 200 övernattningar eller 16 procent. På hotellen utanför Mariehamn var övernattningarna nästan lika många som i november i fjol. Drygt en femtedel av hotellrummen var belagda i Mariehamn, medan en knapp tiondel av hotellrummen i landskommunerna nyttjades.

Hotellövernattningar efter region november 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Finländska gäster gjorde nästan hälften av övernattningarna

Av de drygt 4 200 hotellgästerna kom 46 procent från Finland, 43 procent från Sverige och 5 procent från Åland. Övriga gäster kom från 24 olika länder, flest från Tyskland och Estland med runt 50 vardera, drygt 30 från Luxemburg och 15 från Spanien respektive Nederländerna. Hotellgästerna gjorde i genomsnitt 1,7 övernattningar per person.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland november 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Gästerna från Finland stod för 3 500 övernattningar eller 500 flera än gästerna från Sverige och för båda grupper var antalet lägre än i november 2022. För de finländska gästernas del minskade övernattningarna med 7 procent, medan de svenska gästernas övernattningar gick ned med 24 procent. Övernattningarna av gäster från övriga länder (inklusive Åland) var ungefär lika många som i november i fjol. Totalt sett minskade övernattningarna med 14 procent.

Nedgång med två procent på årsbasis 

Under perioden januari till november 2023 hade hotellen drygt 221 000 övernattningar, vilket var en ökning med 9 procent jämfört med samma period 2019, före pandemin, men en nedgång med knappt 2 procent från 2022. De finländska övernattningarna var fortsättningsvis betydligt fler än 2019, medan antalet övernattningar av svenska gäster inte kom upp på samma nivå som före pandemin. Jämfört med januari–november 2022 minskade dock de finländska övernattningarna med sju procent medan de svenska ökade med samma andel.

Hotellövernattningar januari–november 2018–2023 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax