Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober

Fler övernattade på hotellen i oktober

I oktober var totala antalet övernattningar på hotellen 10 422, vilket innebär en ökning om nästan nio procent jämfört med oktober 2016. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med knappt 13 procent och de svenska med nästan sex procent. Övriga länders gästnätter ökade med drygt tre procent i oktober.

Siffrorna för oktober 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 25 procent. I september var den siffran 41 procent.

Av de övernattande var knappt 49 procent från Finland och 44 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna övernattade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I september stannade de finländska gästerna 1,6 nätter, de svenska 1,5 nätter, gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter i genomsnitt.

Av övernattningarna i augusti skedde knappt 75 procent på grund av fritid och drygt 24 procent på grund av yrke. I september var de siffrorna 82 respektive 18 procent.

Under årets tio månader har hotellen haft närmare 200 900 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om drygt tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt fyra procent och de svenska övernattningarna har ökat med drygt två procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har också ökat med lite mer än två procent. I jämförelsen mellan 2015 och 2016 visar de finländska övernattningarna en ökning om ungefär en halv procent medan de svenska övernattningarna minskade med drygt fyra procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med närmare tre procent under januari-oktober.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden