Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2003

Övernattningarna ökade med 0,3 procent
Totala antalet övernattningar på hotellen var i oktober i år drygt 8 000, vilket innebär en ökning totalt sett jämfört med oktober 2002. Ökningen berodde på att gästerna från övriga länder var fler i oktober i år jämfört med i fjol. Både de finländska och de svenska gästernas övernattningar minskade med närmare över en procent. Gästerna från övriga länder hade närmare 120 fler övernattningar i oktober i år jämfört med oktober 2002, vilket utgör en ökning om drygt 28 procent. Mellan oktober 2001 och oktober 2002 ökade de totala övernattningarna med närmare två procent.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden