Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2006

Hotellövernattningarna ökar

Totala antalet övernattningar på hotellen var i oktober 8 740, vilket innebär en ökning om drygt 15 procent jämfört med oktober 2005. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige.  De finländska övernattningarna ökade med närmare 20 procent medan de svenska minskade med  sju procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i oktober, den ökningen var drygt 160 procent. Noteras bör att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden